Ansökan Nyckelviksskolan 2024-25

Ansökan Nyckelviksskolan 2024-25


Din ansökan är uppdelad i tre steg:
Ditt utbildningsval, dina personuppgifter och din bakgrund.
Läs noga genom det du har skrivit i ansökan innan du sänder den.Utbildningsval

Färg, form och hantverk
Bild och grafisk form
Arkitektur och design
Metall - form och smycke
Trä - form och design
Keramisk form
Textil form

Konst- och hantverkspedagogik

Motivering

Besvara följande frågor:
  1. Varför söker du till Nyckelviksskolan och vad vill du med ditt skapande? För oss är din motivering en viktig beståndsdel i bedömningen av din ansökan. (ca 150 ord)
  2. Skulle du kunna berätta lite kort om dig själv eller om dina intressen? Vi vill gärna veta mer om Dig, människan bakom ansökan. Din beskrivning av dig själv påverkar inte bedömningen av din ansökan. (ca 150 ord)


Tecken kvar: